Produkty i usługi

Na ogół zajmujemy się trzema obszarami produktowymi: narzędziami skrawającymi i oprawkami narzędzi, narzędziami pomiarowymi i narzędziami do mocowania.